Eenderde leerlingen geeft welzijn een onvoldoende

02 februari 2022

Eenderde van de middelbare scholieren gaf hun eigen welzijn in de tweede helft van 2021 een onvoldoende, zo blijkt uit nieuw onderzoek van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Stichting Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) onder 120.000 scholieren tussen de 12 en 18. Dit onderzoek onderstreept opnieuw dat het welbevinden van jongeren in coronatijd een belangrijk aandachtspunt is.

LAKS en CJP vroegen leerlingen van juni tot en met december 2021 wekelijks aan te geven hoe het met ze ging. Gemiddeld gaven leerlingen hun welzijn in deze periode een 7. Bij 1 op de 3 leerlingen kwam dit uit op een onvoldoende; deze leerlingen gaven aan veel negatieve gevoelens te ervaren. De helft van deze groep gaf steevast aan somber te zijn en tweederde van hen ervaarde veel stress en druk om te presteren.

Leerlingen gaven daarnaast aan gefrustreerd en teleurgesteld te zijn, wat kan komen door een gebrek aan (toekomst)perspectief in deze coronatijd. In december, toen zeer beperkende coronamaatregelen werden aangekondigd, schoot het percentage leerlingen dat geïrriteerd was flink omhoog. 


Investeren in welzijn 

Het onderzoek onderstreept opnieuw het belang om - ook als school - in deze tijd (extra) te investeren in het welzijn van jongeren. Voor scholen is ondersteuningsaanbod beschikbaar op dit vlak, onder meer via het Nationaal Programma Onderwijs.