Eenmalig extra bekostiging voor nieuwkomersonderwijs 

29 juni 2020

Voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs wordt eenmalig een extra kwartaal nieuwkomersbekostiging uitgekeerd. Met deze financiering krijgen scholen de kans om extra aandacht te geven aan de mogelijk opgelopen onderwijsachterstanden door de coronamaatregelen.

De VO-raad vindt het goed dat er hiermee extra aandacht is voor deze groep leerlingen, voor wie in veel gevallen geldt dat ze de afgelopen maanden lastiger onderwijs (op afstand) konden volgen. Het is belangrijk dat zij op school nu weer goed onderwijs en waar nodig extra begeleiding kunnen krijgen.

Bekostiging automatisch uitgekeerd

De uitkering vindt automatisch plaats, scholen hoeven hiervoor dus geen aanvraag in te dienen. Hoeveel een school ontvangt, wordt bepaald op basis van het aantal nieuwkomers dat op de peildatum 1 april 2020 volgens BRON op de school stond ingeschreven. 

Als een leerling is verhuisd of van school is veranderd, kunnen scholen de extra bekostiging eventueel overdragen aan de school waar hij of zij de komende periode les zal krijgen.

Verantwoording

De verantwoording van het extra kwartaal bekostiging gaat op dezelfde manier als de verantwoording voor de nieuwkomersbekostiging. Dit betekent dat scholen over het extra kwartaal nieuwkomersbekostiging verantwoording af moeten leggen in een alinea in de jaarverslaggeving.

Vragen

Bij vragen kunnen scholen terecht bij de helpdesk van DUO (070-757 51 22 van 9.00 tot 13.00 uur, op werkdagen) of contact zoeken via asielonderwijs@minocw.nl.