Eerste contouren van een schoolleidersplatform: een pagina met tools en nieuws over het vak van schoolleider

22 september 2022

Begin 2022 vertelden we dat er, op initiatief van de VO-raad en SRVO, een jaar lang gewerkt zou worden aan een schoolleidersplatform. Een platform dat schoolleiders – van teamleider tot rector - zou faciliteren om de positie en de rol van schoolleiders als individu, maar ook als beroepsgroep te versterken. Een belangrijk streven, want goed onderwijs voor elke leerling vraagt om goede schoolleiders; vandaag maar ook morgen en de komende jaren. Vandaag zijn de eerste contouren van een platform zichtbaar in de vorm van twee webpagina’s.

Allereerst hebben we op vo-raad.nl/schoolleiders een start gemaakt met het bundelen van relevant nieuws en bijeenkomsten voor schoolleiders, tools die interessant zijn voor jouw eigen professionele ontwikkeling. Bovendien bieden we mogelijkheden om je uit te spreken over beleid. Deze start is gemaakt op basis van eerder onderzoek en met de hulp van een schoolleiderspanel met ruim 80 betrokken schoolleiders.

Daarnaast leggen we op vo-raad.nl/schoolleidersplatform uit wat het project nu eigenlijk behelst en hoe je als schoolleider kunt meedoen en -denken. Ook stellen we de zes schoolleiders aan je voor die vanaf de start nauw betrokken zijn bij de vormgeving van een platform!  

Dit is slechts het begin van het toekomstige platform voor en door schoolleiders. Dit jaar wordt verder gewerkt aan een platform waar je jezelf als schoolleider verder kunt ontwikkelen, elkaar kunt inspireren, kunt bespreken wat je belangrijk vindt voor de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs en je samen hard maakt voor de middelen die daarvoor nodig zijn.

Wil je meer weten? Op woensdag 23 november is het schoolleidersplatform aanwezig op het VO-congres in Utrecht. Je kunt onder andere de workshop ‘Samen voor sterk schoolleiderschap’ bijwonen. In die workshop ga je met onder andere Karin Wouters (voorzitter SRVO) en Ingrid de Bonth (vicevoorzitter VO-raad) in gesprek over de positie en professionele ontwikkeling van de schoolleider.