Eerste Kamer bezorgd over effecten wetsvoorstel meer ruimte voor nieuwe scholen

13 mei 2020

Minister Slob wil verkennen hoe de onderwijsinspectie het naleven van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) beter kan handhaven. Dat bleek tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen in de Eerste Kamer op 12 mei 2020. Nieuwe scholen moeten een LEA samen met bestaande scholen en de gemeente opstellen.

De Eerste Kamer besteedde tijdens de behandeling veel aandacht aan de invulling van artikel 23 (vrijheid van onderwijs) en aan de twijfels over de bijdrage aan segregatie in het onderwijs. De effecten van het wetsvoorstel op bestaande scholen, specifiek de scholen in krimpregio's, moeten een plek krijgen in de evaluatie van de wet.

De VO-raad heeft kritiek op het wetsvoorstel, met name omdat dit de gewenste samenwerking in de sector in de weg kan staan en bij kan dragen aan kansenongelijkheid. De VO-raad bracht deze punten in een brief in aanloop naar het debat onder de aandacht bij de Eerste Kamerleden.  Deze brief is in het debat ook uitgebreid aan de orde geweest.

De Eerste Kamer stemt volgende week over het wetsvoorstel.