Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Sterk beroepsonderwijs)

19 mei 2020

Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel 'Doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Sterk beroepsonderwijs)’ aangenomen. Per 1 augustus 2020 kunnen op basis van deze wet doorlopende leerroutes vmbo-mbo worden aangeboden.

Meer ruimte

Het wetsvoorstel 'Doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Sterk beroepsonderwijs)’ maakt het voor vmbo- en mbo-scholen eenvoudiger om (structureel) een gezamenlijk, doorlopend onderwijsprogramma te ontwikkelen en aan te bieden, vanaf de bovenbouw van het vmbo tot en met het mbo-diploma. Zo mogen vmbo- en mbo-scholen met één docententeam het onderwijsprogramma verzorgen. Ook geldt er één studieduur en onderwijstijd voor de gehele doorlopende leerroute en mogen jongeren in een doorlopende leerroute het vmbo-examen in de eerste drie jaren van de route afleggen. Voor de doorlopende route vmbo-basisberoepsopleiding naar mbo 2 wordt bovendien de mogelijkheid geboden om de vmbo-examens achterwege te laten. Het behalen van het vmbo-bb diploma is dan niet langer verplicht om een mbo-diploma op niveau 2 te kunnen behalen. Een vmbo-school en mbo-instelling bepalen samen welke doorlopende leerroutes zij aanbieden.

Sterk beroepsonderwijs

Het wetsvoorstel is onderdeel van het programma Sterk Beroepsonderwijs, dat zich richt op intensieve regionale samenwerking tussen vmbo- en mbo-scholen. Het doel is om het beroepsonderwijs in tijden van krimp, lerarentekorten en snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt sterk te houden. De VO-raad en MBO Raad faciliteren samen met OCW, SPV, Groen Connect en het platform TL de scholen bij de uitvoering van Sterk Beroepsonderwijs en waren nauw betrokken bij de totstandkoming van het wetsvoorstel.

Vervolg

Via onze website zullen wij u informeren over de exacte ingangsdatum van de nieuwe wet. De wet zal vijf jaar na inwerkingtreding geëvalueerd worden