Eerste Kamer wil onderzoek naar schrappen doelmatigheidskorting

19 december 2017

De Eerste Kamer verzoekt het kabinet te bezien of de doelmatigheidskorting voor het onderwijs kan worden verzacht of bij voorkeur ongedaan kan worden gemaakt. De Senaat stemde op 19 december 2017 in met een motie van het lid Postema met deze strekking. De motie was ingediend tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in de Senaat.

Lees de motie Postema (PvdA)

Het kabinet moet de Eerste Kamer uiterlijk bij de Voorjaarsnota 2018 hierover informeren. Hiermee is de doelmatigheidskorting die in het regeerakkoord stond nog niet van tafel, maar de Eerste Kamer geeft wel een duidelijk signaal dat het grote moeite heeft met de bezuiniging.

De VO-raad heeft eerder op verschillende momenten gepleit voor het schrappen van deze bezuiniging.