Eerste resultaten monitor kwaliteit intern toezicht: raden van toezicht beoordelen eigen functioneren overwegend positief

28 februari 2024

Intern toezichthouders oordelen over het algemeen iets positiever over zichzelf dan dat bestuurders over hen oordelen. Dat blijkt uit de rapportage van de eerste Monitor kwaliteit intern toezicht dat VTOI-NVTK, de vereniging van intern toezichthouders uit de sectoren onderwijs en kinderopvang publiceerde.

Op basis van de antwoorden van de intern toezichthouders die de vragenlijst hebben ingevuld (914 personen afkomstig van 531 Raden van Toezicht) ontstaat een positief beeld van de kwaliteit van het intern toezicht. De onderzoekers van Oberon zijn van mening dat dit positieve beeld op enkele punten nuancering behoeft. Reden daarvoor is dat een vergelijking van antwoorden op meerdere vragen in bepaalde gevallen leidt tot een inconsistent beeld. Zeer positieve antwoorden van intern toezichthouders worden niet altijd onderbouwd door antwoorden op andere vragen.

VTOI-NVTK heeft een Evaluatie & Monitoring Commissie (EMC) ingesteld die verantwoordelijk is voor de kwaliteitsmonitoring van het intern toezicht. In opdracht van de EMC ontwikkelde Oberon een monitor met als eerste doel een sectorbreed beeld geven van de kwaliteit van het intern toezicht in het onderwijs en de kinderopvang.

De monitor keek hiervoor naar een aantal onderwerpen:

  • Legitimiteit & compliance
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid
  • Transparantie en openheid
  • Verantwoording
  • Interne en externe verbinding
  • Professionaliteit, professionalisering en lerend vermogen