Effect corona mentale gezondheid jongvolwassenen

09 september 2021

In de eerste twee kwartalen van 2021 was 15 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder psychisch ongezond. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Dit percentage is sinds 2001, het jaar waarin het CBS begon met de monitoring van de mentale gezondheid, niet zo hoog geweest. De mentale gezondheid is gemeten via een vragenlijst waarin wordt gevraagd naar vijf aspecten: somberheid, zenuwachtigheid, in de put zitten, rust en kalmte, en gelukkig zijn.

De mentale gezondheid is gemeten via een vragenlijst waarin wordt gevraagd naar vijf aspecten: somberheid, zenuwachtigheid, in de put zitten, rust en kalmte, en gelukkig zijn. Jongvolwassenen waren het vaakst psychisch ongezond; het percentage dat zich neerslachtig en somber voelde lag bovendien hoger dan voorheen. Daarnaast gaven 4 op de 10 jongvolwassenen aan somberder te zijn dan voor de coronacrisis.

In de periode augustus – december 2020 zijn extra vragen opgenomen over hoe men zich tijdens de coronacrisis voelde, vergeleken met de periode daarvoor. Uit de tijdelijk extra toegevoegde vragen bleek dat respondenten zich tijdens de coronacrisis op een aantal aspecten minder goed voelden dan vóór de crisis. De mentale gezondheid van jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) was het laagst. Een kwart van hen was psychisch ongezond in de eerste helft van 2021, dat is ongeveer 10% hoger dan gemiddeld over 2020. Zij gaven vaker dan andere leeftijdsgroepen aan onrustig, somber en niet gelukkig te zijn.

Welbevinden en Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ondersteunt scholen om leervertragingen en andere problemen door corona aan te pakken, zoals het welbevinden en de mentale gezondheid van leerlingen.

Webinar Werken aan Welbevinden en het NPO - Een goed begin

Op 7 september heeft de VO-raad vanuit het programma Gezonde School samen met het NCJ, het NJi en GGD GHOR Nederland een webinar georganiseerd voor het onderwijs, gemeenten en GGD'en. Hierbij stond vooral de samenwerking tussen school, gemeente en de zorg (JGZ) centraal. Ook werd ingegaan op de vraag hoe het staat met de mentale gezondheid van leerlingen en welke steunpakketten er zijn. Een Gezonde School-adviseur van GGD Haaglanden gaf praktische tips hoe de school aan de slag kan gaan met het NPO. Heeft u interesse om het webinar terug te zien? Stuur een mail naar info@gezondeschool.nl ovv Webinar Welbevinden en NPO.