Effectief samenwerken om de veerkracht van jongeren te versterken: een stappenplan

16 september 2021

Hoe zet je een goede samenwerking op tussen onderwijs en jongerenwerk om samen de veerkracht van (kwetsbare) jongeren te versterken? Platform JEP ontwikkelde hiervoor een stappenplan, dat op 16 september is gepresenteerd.

Het versterken van de veerkracht van jongeren is een belangrijk, actueel thema. Hoe groter de veerkracht, hoe groter de kans is dat jongeren bij tegenslag weten terug te veren. En dat betekent dat ze minder gevoelig zijn voor negatieve invloeden - zoals radicalisering en polarisatie -, maar ook dat ze bijvoorbeeld beter kunnen omgaan met teleurstellingen veroorzaakt door de coronacrisis en in het algemeen lekkerder in hun vel zitten op school. 

Onderwijs en jongerenwerkers weten elkaar steeds vaker te vinden om samen te werken aan het versterken van deze veerkracht bij jongeren. Maar hoe kom je concreet tot een goede samenwerking op dit vlak? Platform JEP liet onderzoeken - door onder andere te kijken naar bestaande samenwerkingen - welke factoren nodig zijn om een samenwerking succesvol te laten verlopen. Deze factoren zijn vertaald naar een aantal concrete stappen die helpen een samenwerking te starten of versterken.

Het stappenplan is mede tot stand gekomen met behulp van de volgende partners: Stichting School en Veiligheid (SSV), Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Sociaal Werk Nederland, MBO Raad, VO-raad en VU Amsterdam. 

Zie ook het complete ondersteuningsaanbod van Platform JEP rond het versterken van de veerkracht van jongeren.