Einde aan preventief zelftesten in het funderend onderwijs

15 maart 2022

Het kabinet heeft 15 maart 2022 besloten om de coronamaatregelen verder te versoepelen. Dat betekent concreet voor het onderwijs dat het advies om twee keer per week preventief te testen voor leerlingen én onderwijspersoneel per direct komt te vervallen. Wel blijft het advies om bij klachten thuis te blijven en een zelftest af te nemen. Vooralsnog blijft het mogelijk om hiervoor zelftesten aan te vragen, zowel voor leerlingen als voor personeelsleden.

Mondkapjesplicht

Met ingang van 23 maart is het niet langer verplicht om mondkapjes te dragen in het OV. Ook in het leerlingvervoer vervalt dan deze verplichting.

Thuiswerkadvies

Verder vervalt het thuiswerkadvies per direct. Wel blijft het kabinet inzetten op vormen van hybride werken.  

Basisadviezen

Ook blijven de basisadviezen om besmettingen te voorkomen van kracht.