Elke arbeidsmarktregio eigen werkgeversservicepunt

21 november 2019

Gemeenten en UWV bieden vanaf 2021 in elke arbeidsmarktregio één gezamenlijk publiek werkgeversservicepunt met elk hetzelfde basispakket aan dienstverlening. Dat blijkt uit de Kamerbrief van staatssecretaris Van Ark (SZW) op 15 november 2019. Alle uitvoerders van deze werkgeversdienstverlening gaan dan binnen de arbeidsmarktregio werken vanuit één gezamenlijk uitvoeringsplan.

Bij een werkgeversservicepunt kunnen werkgevers terecht voor bijvoorbeeld informatie en ondersteuning als de werkgever iemand aan wil nemen die moeilijker aan het werk komt. Denk bijvoorbeeld aan informatie over de Participatiewet en de banenafspraak, voorzieningen en financiële regelingen.

Profielen werkzoekenden

Daarnaast is het ministerie van SZW samen met VNG en UWV een programma gestart voor het verbeteren van het inzicht in de profielen van werkzoekenden. Dit programma Verbeteren Uitwisselen Matchingsgegevens (VUM) zal uiteindelijk leiden tot één landelijke standaard voor matchingsgegevens en digitale gegevensuitwisseling.

Doel hiervan is dat werkgevers en werknemers elkaar makkelijker vinden om zo de arbeidsmarktkansen te vergroten voor mensen die nu nog aan de kant staan. Door de dienstverlening aan werkgevers en samenwerking in de regio te verbeteren, worden werkzoekenden beter geholpen. Het gaat om het sneller aan werk helpen van werkzoekenden die niet direct inzetbaar zijn zoals werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Van Ark noemt in dit verband ook bijstandsgerechtigden, oudere werklozen, werkzoekenden zonder startkwalificatie en statushouders. Zij zijn gebaat bij gerichte ondersteuning om hen naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Het publieke werkgeversservicepunt gaat hierbij helpen.

Naast de in totaal 70 miljoen euro voor de 35 arbeidsmarktregio’s in 2019 en 2020, is er vanaf 2021 jaarlijks 17 miljoen euro structureel beschikbaar voor het verbeteren van matching tussen werkzoekenden en werkgevers. Daarnaast is in 2020 ook eenmalig 7 miljoen euro beschikbaar.

Oproep

De VO-raad is benieuwd op welke manier het werkgeversservicepunt in uw arbeidsmarktregio u hierbij ondersteunt!. Laat het ons weten, mail gemmahufen@vo-raad.nl