'En route’ met beroepsprofiel en accreditatie bestuurders

13 juli 2023

Het eerste concept-beroepsprofiel voor bestuurders en de opzet van een accreditatiesysteem zijn in juni in de ledenraadvergadering van VO-raad constructief besproken. De eerste reacties in de VO-raad waren in het algemeen positief. Ook is het concept-beroepsprofiel daarna in een bestuurlijk overleg met OCW aan de orde gekomen.

Voor de kwartiermaker en projectleider, stuurgroep en ontwikkelgroep betekent dit nu dat ze verder ‘en route’ kunnen: alle opmerkingen, reacties en suggesties wegen en verwerken in de documenten.  Inmiddels hebben de kwartiermaker en projectleider, Paul Zevenbergen en Carla Grootjen, ook een auditorenteam gevormd en samen met hen voorbereidingen getroffen voor de pilot accreditatie. Voor deze pilot, die in september start, hebben zich elf bestuurders aangemeld.

Na de zomervakantie volgt hierover als ook over de voortgang van de ontwikkeling van het beroepsprofiel, het accreditatiesysteem en meer informatie. Zo zullen in VO-actueel enkele interviews met pilotdeelnemers verschijnen.

Meer informatie: https://www.vo-raad.nl/onderwerpen/professionalisering-bestuurders/praktijk-ondersteuning