Energiebespaarlening beschikbaar voor scholen

06 november 2019

Het kabinet heeft de Energiebespaarlening voor scholen geïntroduceerd. Schoolbesturen kunnen hier geld lenen voor enkele maatregelen, zoals dakisolatie en zonnepanelen. Dit heeft minister Wiebes aan de Tweede Kamer laten weten op 1 november 2019.

Er zijn enkele voorwaarden om in aanmerking te komen voor een lening:

 • De minimale leensom bedraagt € 15.000,-
 • De lening heeft een looptijd van 15 jaar met een vaste rente van 2,4%.
 • Scholen kunnen alleen een lening aanvragen met begeleiding van een procesbegeleider die is aangesloten bij het fonds.
   

De volgende energiebesparende maatregelen komen in aanmerking voor een energiebespaarlening:

 • Gevelisolatie/Spouwmuurisolatie
 • Dakisolatie/dakisolatie inclusief asbestsanering
 • Zonnepanelen op daken
 • Ledverlichting inclusief bewegingssensoren
 • Energiemanagementsysteem
   

Scholen hebben ook allemaal een brief van minister Ollongren ontvangen over verbetering en verduurzaming van de onderwijshuisvesting. Daarin spreekt zij steun uit voor de Schooldakrevolutie, die inmiddels landelijk is gelanceerd. Geschikte, maar nog lege schooldaken in Nederland kunnen worden benut om zonnestroom voor de eigen school op te wekken.

Eerste stap: inzicht in kwaliteit schoolgebouw

De brief wijst erop dat de belangrijkste eerste stap is om inzicht te hebben in de kwaliteit van de schoolgebouwen en samen met de gemeente plannen te ontwikkelen voor de lange termijn. Afspraken hierover kunnen in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente worden vastgelegd.

Wat binnen een gemeente het plan is met schoolgebouwen over 5, 10 of 25 jaar, heeft uiteraard veel invloed op keuzes van de school met betrekking tot het onderhoud of energiebesparing. Scholen kunnen zelf beginnen door het maken van een strategisch huisvestingsplan, dat scholen een scherper zicht geeft op hun huisvestingsstaat en -behoefte.