Evaluatie Wet Gratis Schoolboeken open voor feedback scholen

27 mei 2021

In 2021 wordt de Wet Gratis Schoolboeken, zoals elke vier jaar, geëvalueerd. Dit keer maakt ook de bekostiging van devices onderdeel uit van de evaluatie die onderzoeksbureaus Regioplan en SEO uitvoeren. Scholen zijn hiervoor rond 25 mei 2021 uitgenodigd, maar de enquête staat ook open voor andere scholen.

In de enquête worden vragen gesteld over het keuzeproces met betrekking tot leermiddelen en krijgen scholen de gelegenheid hun mening te geven over onder andere de kwaliteit van de dienstverlening en producten van distributeurs en uitgevers. Ook worden vragen gesteld over de financiering van devices zoals laptops of tablets. Voor de evaluatie en eventuele bijsturing van het beleid is het van groot belang dat de enquête een goede respons oplevert. We nodigen scholen uit om de enquête in te vullen!  Als uw school geen uitnodiging heeft ontvangen en u wilt wel de enquête voor uw school invullen, dan kunt u een bericht sturen naar onderzoeker Emina van den Berg (e.vandenberg@seo.nl).

VO-raad pleit voor herijking WGS naar moderne maatstaven

De afgelopen jaren heeft de VO-raad er meerdere malen op aangedrongen dat de WGS wordt herijkt naar moderne maatstaven. De WGS stamt uit 2008, een tijd waarin gedrukt leermateriaal (papier) dominant was. In het afgelopen decennium heeft een verschuiving plaatsgevonden van zogeheten folio leermateriaal naar een mix van folio en digitaal leermateriaal. De kosten van digitale licenties liggen vele malen hoger dan folio materiaal. Daardoor kunnen scholen niet uit met het bedrag per leerling dat door de WGS beschikbaar wordt gesteld.  Dit bedrag moet daarom worden uitgebreid.

Daarnaast hebben leerlingen devices nodig om digitale leermiddelen te kunnen gebruiken. Devices vallen momenteel niet binnen de bepaling van de WGS. De VO-raad maakt zich sinds de verkiezingen van 2017 hard voor een uitbreiding van de WGS met devices. Daartoe zal ook het bedrag per leerling in de WGS moeten worden aangepast.