Evaluatie Wet sociale veiligheid op school

22 september 2020

Het ministerie van OCW heeft onderzoeksbureaus MOOZ en Ecorys gevraagd een evaluatie uit te voeren van de Wet veiligheid op school in het primair en voortgezet onderwijs. Bent u schoolbestuurder, directeur, leraar of onderwijsondersteuner en wilt u meewerken aan het onderzoek? Vul dan de vragenlijst in.

Het onderzoek kijkt in de eerste plaats naar beleid rondom veiligheid van leerlingen. De onderzoekers zijn echter ook benieuwd naar de zaken die geregeld zijn voor de veiligheid van onderwijspersoneel. Aan de Tweede Kamer is toegezegd de mogelijkheden voor een integrale wettelijke benadering voor zowel personeel als leerlingen te onderzoeken. Ook daar besteden we in deze enquête aandacht aan.

De vragenlijst is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in het primair en voortgezet onderwijs (zowel leraren als onderwijsondersteuners, directieleden en bestuurders). Invullen is mogelijk tot en met 12 oktober 2020 en duurt ongeveer 10 minuten.


Uw mening en ervaringen zijn belangrijk. Ze vormen de basis voor hoe de wet in de toekomst vorm gaat krijgen. De evaluatie wordt uitgevoerd door onderzoeksbureaus MOOZ en Ecorys. Vragen over het onderzoek kunt u sturen naar: info@moozonderzoek.nl.