Evaluatieonderzoek inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

18 februari 2021

Alle schoolbesturen die subsidie hebben ontvangen voor de organisatie van een inhaal- en ondersteuningsprogramma ontvangen per mail de uitnodiging om deel te nemen aan het ‘evaluatieonderzoek inhaal- en ondersteuningsprogramma’. Deelname aan dit onderzoek is verplicht in het kader van de ontvangen subsidie.

Het onderzoek wordt in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd door NRO, door onderzoekers van Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit. In de vragenlijst is ruimte om aan te geven dat het programma er door de huidige omstandigheden anders uitziet dan in de subsidieaanvraag is geschetst. In het onderzoek worden geen persoonsgegevens van leerlingen opgevraagd. Vragen over het onderzoek kunnen gestuurd worden aan het onderzoeksteam via inhaal.fgb@vu.nl.