Examenresultaten 2020: stabiele schoolexamencijfers, hoger slagingspercentage

13 oktober 2020

Het ministerie van OCW geeft in de jaarlijkse examenbrief aan de Kamer een terugblik op het examenjaar 2020. Een bijzonder jaar, door een schoolsluiting van bijna 3 maanden en het vervallen van het centraal examen. De schoolexamencijfers liggen gemiddeld op hetzelfde niveau als in andere jaren. De slagingspercentages zijn hoger. Hier zijn een aantal verklaringen voor.


In deze complexe situatie zorgden een aangepaste uitslagbepaling, een langere leertijd, extra herkansingen en beter zicht op de uitgangspositie ervoor dat leerlingen zich goed konden voorbereiden op het behalen van het benodigde resultaat. 

Door het vervallen van het centraal examen waren de schoolexamencijfers bepalend voor de uitslag. De gemiddelde schoolexamencijfers wijken niet af van andere jaren. Het slagingspercentage ligt zo’n 6,7 procentpunt hoger dan andere jaren. Een combinatie van factoren verklaart dit resultaat. 

Verklaringen hoger slagingspercentage 2020

Deels ligt de verklaring in aanpassingen in landelijke regelingen. De 5,5-regel voor het centraal examen verviel en leerlingen konden met twee of (voor bb- en kb-leerlingen) drie resultaatverbeteringstoetsen hun eindcijfer verbeteren.

Daarnaast was een belangrijke factor dat leerlingen goed in beeld hadden hoe zij ervoor stonden. Leerlingen konden zich daardoor dit jaar, zo schrijft minister Slob in de Kamerbrief, een stuk gerichter voorbereiden doordat zij goed zicht hadden op welke inspanning zij precies moesten leveren om te slagen. Dit stelde leerlingen beter dan anders in staat om juist die cijfers te herkansen en/of te verbeteren die het verschil maken tussen slagen of zakken.

Tot slot hadden de leerlingen langer de tijd om het schoolexamen te voltooien. In die langere periode gaven scholen en docenten extra aandacht aan examenleerlingen om hen ondanks de omstandigheden zo goed mogelijk voor te bereiden op de laatste schoolexamens.

Slaagpercentage 2013-2020Slaagpercentage examen 2013-2020