Examenresultaten 2023: 89,4 procent geslaagd

14 september 2023

In examenjaar 2023 slaagde 89,4 procent van alle kandidaten voor het eindexamen. Dat is 2,6 procentpunt lager dan in 2019, het laatste jaar voor de jaren met coronamaatregelen. Toen slaagde 92,0 procent van alle examenkandidaten.Dit staat in de brief van minister Paul aan de Tweede Kamer over de Examenmonitor 2023.

Ook al slaagden er minder leerlingen voor het eindexamen dan voor de coronajaren, het resultaat is beter dan in het begin van het schooljaar werd verwacht. Ook na het eerste tijdvak verwachtten velen een lager slaagpercentage dan nu uiteindelijk is vastgesteld. De coronajaren hebben effect gehad op het onderwijsproces en op het welbevinden van leerlingen. Het was bij de start van het schooljaar dan ook de vraag of zij voldoende voorbereid het examenjaar ingingen. Leerlingen en hun docenten hebben met alle andere betrokkenen in en om de school een enorme inspanning geleverd en uiteindelijk, gezien de omstandigheden, een mooi succes behaald. Daar mogen leerlingen en hun docenten trots op zijn.

Het slaagpercentage verschilt zoals altijd tussen de schoolsoorten. Havo heeft het laagste slagingspercentage. Wat opvalt is dat de afwijking in die schoolsoort ten opzichte van 2019 ook groter is dan bij de andere schoolsoorten.

  vwo havo gl-tl kb bb alle leerlingen
2019 90,7% 88,2% 92,9% 95,7% 97,9% 92,0%
2023 88,6% 84,3% 91,2% 93,6% 95,7% 89,5%
verschil 2,1% 3,9% 1,7% 2,1% 2,2% 2,5%

 

Het gemiddelde schoolexamencijfer lag in 2023 voor alle schoolsoorten lager dan in de jaren voor corona. Dat is niet het geval met het gemiddelde centraal-examencijfer. Dat lag voor alle schoolsoorten, behalve bb, juist hoger dan de jaren voor corona. Het verschil tussen het gemiddelde se-cijfer en het gemiddelde ce-cijfer is in 2023 over de totale populatie verwaarloosbaar; het gemiddelde ce-cijfer lag 0,01 punt hoger dan het gemiddelde se-cijfer.


In de brief aan de Kamer geeft de minister aan dat het belangrijk is om te benoemen dat net als in 2021, 2022 ook in 2023 de normering van de centrale examens is aangepast vanwege de impact van de coronapandemie. Hierdoor kunnen de resultaten van 2023 op het CE niet één-op-één worden geïnterpreteerd als een directe toename of afname van de vaardigheid van kandidaten. Het CvTE en Cito zullen daarom een apart onderzoek doen naar het vaardigheidsniveau van de examenpopulatie uit 2023. Ook is het belangrijk om te onderzoeken of er in de verschillende examenresultaten van scholen een verband is met de begeleiding van school en thuis in coronatijd. De uitkomst van het onderzoek van het vaardigheidsonderzoek wordt later dit kalenderjaar verwacht.

In de Kamerbrief kondigt de minister ook aan dat het tweede tijdvak vanaf 2024 zal bestaan uit zes dagen om zo ziekte en afwezigheid beter te kunnen opvangen.

Daarnaast heeft de minister in een brief aan de Kamer aangegeven dat het CvTE de voorgestelde planning van de centrale examens voor 2024 heeft aangepast voor de vakken Nederlands en Engels vwo. Hiervan hebben scholen ondertussen een bericht van CvTE ontvangen.

De examenresultaten van vorig schooljaar zijn ook gepubliceerd in het ManagementVenster van Vensters. Scholen kunnen hier de slaagpercentages, het gemiddelde resultaat op het centraal examen (per onderwijssoort en per vak) en het verschil tussen het centraal examen en het schoolexamen voor hun instelling bekijken.