Examens 2023: terug naar ‘normaal’ met drie kleine maatregelen

22 november 2022

Minister Wiersma heeft laten weten voor de examens van 2023 grotendeels terug te gaan naar de situatie van voor corona en alleen nog enkele kleine maatregelen te treffen, namelijk het verlengen van het tweede tijdvak van het centraal examen en verlenging van de afnameperiodes van de digitale examens in het vmbo, en het centraal schriftelijk en praktisch examen. Dat staat in de brief die de minister op 21 november naar de Tweede Kamer stuurde.

De VO-raad betreurt deze beslissing. De gevolgen van de pandemie zijn nog niet voorbij. De groep leerlingen die in 2023 centraal examen aflegt, heeft tweeëneenhalf jaar onderwijs in de pandemie-omstandigheden achter de rug. Ter illustratie: vmbo-leerlingen die dit jaar examen doen, hebben nog geen enkel 'normaal' schooljaar gehad. In die tweeëneenhalf jaar hebben leerlingen te maken gehad met soms haperend onderwijs, waardoor mogelijk vertragingen zijn ontstaan die ondanks de inzet van NPO-gelden niet snel zijn ingelopen. Vertragingen op cognitief vlak, maar ook qua emotionele en sociale ontwikkeling, en de ontwikkeling van vaardigheden.

Deze vertragingen rechtvaardigen een breder pakket aan maatregelen om de leerlingen tegemoet te komen dan de minister nu biedt. De VO-raad had graag een maatregelenpakket gezien met een extra herkansing, spreiding over twee volledige tijdvakken voor de papieren examens en de mogelijkheid tot het afnemen van het cspe als schoolexamen. Dit doet recht aan ruimte voor leerlingen vanwege eventuele achterstanden en doet niets af aan de voor corona gebruikelijke exameneisen (de hoogte van de lat).

De VO-raad vindt het evenals de minister van belang voor leerlingen dat de diploma-eisen weer teruggaan naar het niveau van voor corona. Wij ondersteunen dan ook zijn beslissing om de duimregeling niet te herhalen. Deze leidde tot teveel strategisch gedrag van leerlingen en deed afbreuk aan de waarde van het diploma (hoogte van de lat).

Voor veel examenkandidaten is dit examenjaar een extra spannend jaar, geladen met nog meer onzekerheden dan in normale examenjaren. Een extra herkansing kan leerlingen dan ook de ruimte bieden om aan de gewone exameneisen te voldoen en op die manier succesvol te zijn in een vervolgopleiding. Samen met Stichting Platforms vmbo en LAKS hebben we dit de minister laten weten.