Experiment NT2 staatsexamen voor nieuwkomers stopgezet

08 juni 2023

Het experiment NT2 staatsexamen, waarbij nieuwkomersleerlingen een alternatief examen konden maken in plaats van het centraal examen Nederlands, is stopgezet. Dit heeft OCW alle deelnemende scholen laten weten. Door problemen in de uitvoering en ontwerpfouten moest het experiment stopgezet worden. De VO-raad betreurt dit.

Het centraal examen Nederlands is vaak struikelblok voor nieuwkomersleerlingen. Leerlingen voor wie Nederlands een tweede taal is, kennen bijvoorbeeld de context die in de centrale examens Nederlands een rol speelt vaak niet. Daardoor kan dit examen een struikelblok zijn voor het halen van een diploma.

De VO-raad was dan ook blij met het experiment waarin nieuwkomersleerlingen die maximaal 6 jaar onderwijs gevolgd hadden in Nederland, in plaats van het centraal examen Nederlands, het NT2-examen (vmbo en havo) en het EDUP-examen (vwo) konden volgen. Het doel van het experiment was voldoende informatie te verzamelen om het beleid en de besluiten over het centrale eindexamen Nederlands te ondersteunen.