Factsheet: brede brugklas vergroot kansen leerlingen

09 april 2024

Brede brugklassen zorgen ervoor dat leerlingen vaker beter presteren dan op grond van het basisschooladvies mag worden verwacht. Vmbo-leerlingen (gl en tl) halen ook vaker een havo- of vwo-diploma als ze in een brede brugklas hebben gezeten. Dit blijkt uit onderzoek van de universiteit van Maastricht.

De onderzoekers keken hierbij naar een aantal eerdere onderzoeken waarin de effecten van verschillende soorten brugklassen op de latere onderwijsuitkomsten worden geanalyseerd (op basis van data van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs). Hun conclusies presenteerden ze in de factsheet ‘Het belang van gemengde brugklassen'

Uit het onderzoek komt naar voren dat leerlingen met een vmbo-advies (gl of tl) een grotere kans hebben op het behalen van een havo- of vwo-diploma als ze deelnemen aan een gemengde brugklas die direct toegang biedt tot havo of vwo. Voor vwo-leerlingen laten scholen met gemengde brugklassen zien dat ze vaker leerlingen kunnen aannemen die net onder de toelatingsgrens voor het vwo scoren op de eindtoets, terwijl ze tegelijkertijd een hoog slagingspercentage zonder vertraging behalen, in vergelijking met scholen zonder gemengde brugklassen.

De wetenschappers hebben niet onderzocht hoe dat komt, maar denken dat leerlingen in een brede brugklas zich kunnen optrekken aan klasgenoten. Ook is de drempel om vanuit een brede brugklas door te stromen naar een andere onderwijsrichting relatief laag voor leerlingen. Deze brugklassen kunnen daarmee met name de kansen vergroten voor leerlingen die - omdat ze uit een achterstandssituatie komen - een niet passend schooladvies hebben gekregen en/of op wat latere leeftijd excelleren.

Aantal leerlingen in brede brugklassen blijft nagenoeg gelijk

Het onderzoek laat ook zien dat het percentage gemengde brugklassen de laatste tien jaren gestaag is afgenomen, maar dat deze daling is afgevlakt. De afgelopen paar jaar ligt het percentage leerlingen dat in een brede brugklas zit steeds rond de 55%.

Gezien het gunstige effect dat plaatsing in een brede brugklas kan hebben voor (bepaalde) leerlingen, pleit de VO-raad al geruime tijd voor maatregelen die de invoering van heterogene en verlengde brugklassen mogelijk maken en stimuleren.