Facturering Filmservice per kalenderjaar

08 september 2022

Scholen betalen voor het tonen van films aan Filmservice BV een vergoeding voor de auteurs- rechtelijke toestemming. Tot nu toe was het gebruikelijk dat de school elk jaar rond 1 september de factuur ontving voor het lopende schooljaar (van 1 september tot en met 31 augustus). Hierin komt verandering omdat met ingang van 2023 Filmservice de jaarlijkse licentievergoeding per kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december) gaat factureren.

Daarom ontvangen scholen één dezer dagen een factuur voor de periode 1 september tot en met 31 december 2022. Bij deze factuur zit een begeleidende brief met toelichting. Begin 2023 volgt de factuur voor het kalenderjaar 2023.

Meer informatie over Filmservice en de tarieven voor het onderwijs