Financiële Informatie Voorziening (FIV) stopt op 1 februari 2019

16 januari 2019

Vanaf 1 februari 2019 hebben werkgevers geen toegang meer tot de applicatie Financiële Informatie Voorziening (FIV). Gegevens over de WW-uitkeringen van ex-werknemers kunnen werkgevers vanaf die datum alleen bekijken via het werkgeversportaal van UWV.

Als werkgever in de sector Overheid en Onderwijs zijn schoolbesturen verplicht eigenrisicodrager voor de WW. Als eigenrisicodrager voor de WW betalen schoolbesturen de kosten van de WW-uitkering als een werknemer werkloos wordt.

Account werkgeversportaal aanvragen

Als scholen nog geen toegang tot het werkgeversportaal van het UWV hebben, kunnen ze daarvoor zelf een account aanvragen. Alle gegevens zijn nu al te bekijken via het werkgeversportaal van UWV.

Heeft u nog vragen?

Kijk op uwv.nl/erdww voor meer informatie over eigen risico dragen voor de WW. Of neem contact op met UWV Telefoon Werkgevers via 088 – 898 92 95 (lokaal tarief - belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder).