Financiële paragraaf van kwaliteitskader onderwijshuisvesting herzien

06 juni 2024

De financiële paragraaf in het kwaliteitskader onderwijshuisvesting is per 6 juni 2024 vernieuwd. Gemeenten en schoolbesturen beschikken daardoor over een actuele set standaardkengetallen die inzicht geven in de stichtingskosten van een schoolgebouw in het funderend onderwijs.

De kwaliteitscriteria zelf zijn deze editie  niet aangepast. De onderbouwing van de financiële paragraaf is wel nieuw in opzet. De referentiegebouwen voor het po en vo zijn geactualiseerd en voor het primair onderwijs is een extra referentie van een grote school toegevoegd. 

De actualisatie en doorrekening naar de levensduurkosten is opgepakt vanuit het Programma Onderwijshuisvesting. BDB heeft de financiële onderbouwing van het landelijke Kwaliteitskader Huisvesting uitgevoerd. Met het Programma Onderwijshuisvesting werken we samen met de sectoren en de markt aan een integrale aanpak om de versnelling en kwalitatieve verbetering van de (verouderde) huisvestingsvoorraad te realiseren. 

Online informatiesessie kostenkengetallen

Vragen over dit onderwerp of wil je weten hoe je de financiële paragraaf met standaard kostenkengetallen kunt gebruiken? Meld je dan aan voor de online informatiesessie op 2 juli om 13.00 uur.