Flinke impuls Bibliotheek op school

31 oktober 2023

Bibliotheken krijgen 74 miljoen euro vanuit het ‘Masterplan basisvaardigheden’ om meer scholen en kinderopvanglocaties te laten profiteren van BoekStart en de Bibliotheek op school. Minister Paul (po en vo) en staatssecretaris Uslu (media en cultuur) hebben dat op 30 oktober tijdens een schoolbezoek in Utrecht bekendgemaakt.

De toekenning is een vervolg op de ‘Impulsregeling Masterplan basisvaardigheden 2022-2023’ voor nieuwe locaties BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school. De aanvraag van in totaal 74 miljoen euro is toegekend aan Stichting Lezen. Deze stichting zal het geld de komende jaren verdelen over de participerende bibliotheken, die het inzetten op scholen en kinderopvanglocaties in hun werkgebied.

Concreet kunnen de komende drie jaar 1800 kinderdagverblijven en scholen in het primair onderwijs, het vmbo, het praktijkonderwijs en het beroepsonderwijs voor het eerst gaan samenwerken met de bibliotheek via BoekStart en de Bibliotheek op school. Daarnaast kunnen ruim 6000 kinderopvanglocaties en scholen hun bestaande samenwerking met de lokale bibliotheek verder uitbouwen. Zij krijgen (extra) ondersteuning van leesconsulenten. Deze deskundigen helpen leerlingen bijvoorbeeld bij het uitzoeken van boeken die bij hen passen, ondersteunen bij het organiseren van leesactiviteiten en adviseren schoolteams over wat er nodig is om leerlingen sneller een boek te laten pakken. Ook kunnen ze ondersteunen als een school een leesplan wil opstellen en helpen bij het opbouwen of uitbreiden van een bibliotheekcollectie. Scholen die dit het hardste nodig hebben omdat ze relatief veel leerlingen hebben met een risico op leerachterstanden, krijgen extra ondersteuning.

Wil je als school graag starten met de Bibliotheek op school? Neem dan contact op met je lokale bibliotheek.


 

Leescampagne ‘De Weddenschap’ van start

In de week van 1 november trappen drie BN’ers: Boaz,  Sophie Straat en Wieger Hoogendorp de dertiende editie van de leescampagne De Weddenschap af. Samen met (v)mbo-klassen en praktijkonderwijs zullen zij in Delft, Amsterdam en Utrecht hun handtekening zetten onder het contract van De Weddenschap, waarmee ze vastleggen dat zij drie boeken in zes maanden gaan lezen. Hiermee willen ze leerlingen inspireren om hetzelfde te doen. Behalve de rol van uitdager nemen de BN’ers ook de rol van leescoach op zich. Zij coachen de deelnemers naar de eindstreep van drie boeken door middel van hun boekenvlogs.

Scholen die mee willen doen met deze kosteloze campagne organiseren hun eigen aftrap. Deelnemende leerlingen mogen zelf bepalen welke boeken ze lezen. Op de website deweddenschap.nl is meer informatie, alsook boekentips en lessuggesties te vinden. Alle deelnemers krijgen na afloop een certificaat en er zijn prijzen en een landelijke trofee te winnen.