Funderend onderwijs stelt vernieuwde eisen aan leermiddelenmarkt

30 november 2017

De VO-raad en PO-Raad presenteren een nieuwe versie van hun 'Programma van Eisen voor de leermiddelenketen' (PvE 2.0) Hiermee geven de raden namens het funderend onderwijs richting aan de ontwikkeling van leermateriaal. Scholen kunnen het programma gebruiken bij de afspraken met hun leveranciers. Het vernieuwde PvE is op 30 november vastgesteld door de Algemene ledenvergadering van de VO-raad.

Download het vernieuwde programma van eisen 2.0

Vraagsturing met massa, met alle ruimte voor scholen

Met het PvE 2.0 bundelen de sectorraden de vraag in de markt. Het vernieuwde programma focust op betere voorwaarden in de leermiddelenketen en bevat geen onderwijskundige uitgangspunten. Het biedt individuele scholen en besturen zo de ruimte om hun doelstellingen te realiseren. Het programma bevat ook een checklist waarmee een school haar leveranciers kan aanspreken. 

Het onderwijs staat voor de taak meer maatwerk te leveren en zoekt daar passende leermaterialen bij. Zo willen leraren in toenemende mate kunnen combineren tussen papieren en digitaal materiaal en willen zij materiaal van uitgevers en methodes kunnen verrijken met open leermateriaal. Dat vraagt flexibiliteit in de inhoud van leermiddelen, maar ook in leverings- en prijsmodellen. Daarnaast vraagt het om een open markt waarbij aanbieders concurreren op kwaliteit en prijs. Scholen moeten daarbij zo min mogelijk zorgen hebben over juridische en technische kwesties. In het vernieuwde PvE spelen marktwerking, maatwerk en technische en juridische eisen een centrale rol.

Een actualisering van de vraag

Sinds de eerste versie van het PvE (uit 2014) hebben leveranciers flinke stappen gezet. Er is meer digitaal materiaal, er zijn meer mogelijkheden voor differentiatie, en er zijn goede afspraken gemaakt over privacy en informatiebeveiliging. Ook is er een structurele publiek-private dialoog ontstaan, onder meer tussen sectorraden en leveranciers van leermateriaal. De vraag naar méér flexibiliteit neemt echter gestaag toe en de verbreding van de dienstverlening van leveranciers leidt tot nieuwe vragen rond marktwerking. Daarom hebben de sectorraden het PvE geactualiseerd. 

De sectorraden brengen de betere voorwaarden in de leermiddelenketen ook ter sprake in de gesprekken met uitgevers en andere leveranciers.

Voor vragen over het PvE kunnen schoolbesturen terecht bij de helpdesk van de VO-raad. Berichten over vraagsturing zijn ook te vinden op de website van Kennisnet.