Geactualiseerde doorstroomdata beschikbaar

15 juni 2022

Voor scholen zijn in Vensters nieuwe doorstroomgegevens beschikbaar. Een aantal indicatoren en rapporten rondom ‘schooladvies en plaatsing’ en ‘doorstroom naar vervolgonderwijs’ is hierbij geactualiseerd.

Het gaat om de volgende indicatoren bij het onderdeel ‘Mijn Scholen op de kaart’: 

  1. Schooladvies en plaatsing (2021-2022) - De indicator ‘Schooladvies en plaatsing’ toont het percentage leerlingen dat in leerjaar drie boven, op of onder hun basisschooladvies zit. Deze indicator wordt op de website scholenopdekaart.nl getoond in het hoofdstuk Resultaten.
  2. Doorstroom naar vervolgonderwijs (2020-2021) - De indicator ‘Doorstroom naar vervolgonderwijs’ toont welk vervolgonderwijs leerlingen na hun examen volgen en of zij dat na één jaar nog doen. Op scholenopdekaart.nl wordt deze indicator getoond bij ‘Doorstroom naar het vervolgonderwijs’ in het hoofdstuk Resultaten.

Scholen kunnen deze indicatoren bekijken en dan ook voorzien van een toelichting, om ze vervolgens samen te publiceren op ‘Scholen op de kaart’.

In het ManagementVenster zijn daarnaast twee rapporten geactualiseerd:

  1. Instroom vanuit basisonderwijs (schooljaar 2021-2022) - Dit rapport toont de positie van leerlingen in leerjaar drie in relatie tot hun basisschooladvies.
  2. Doorstroom naar vervolgonderwijs (schooljaar 2020-2021) - In dit interactieve rapport staat doorstroominformatie van de leerlingen die op je school hebben gezeten en doorgestroomd zijn naar het vervolgonderwijs. Als school kan je de cijfers inzien, analyseren en vergelijken met het landelijk gemiddelde. Normen en filters kan je ook zelf instellen in het rapport. 

Door in te loggen bij Mijn Vensters kunnen scholen direct de nieuwe gegevens bekijken.

Versterken doorstroombeleid 

De doorstroomgegevens bieden scholen interessante informatie over de onderwijsloopbanen en het studiesucces van (oud-)leerlingen. Op basis van een analyse van deze cijfers kan binnen de school het gesprek worden aangegaan over waar eventueel nog verbetering mogelijk is in het doorstroombeleid. 
 

Dashboard ‘Bestemming na het vmbo’
DUO heeft daarnaast een dashboard gepubliceerd met data over de bestemming van leerlingen na het vmbo. Met een paneel kunnen de landelijke stromen gefilterd en uitgesplitst worden. Vo-scholen kunnen ook deze data gebruiken voor het verder versterken van hun overgangsbeleid, en hierover in gesprek gaan met mbo-instellingen. In het dashboard wordt ook nadere informatie gegeven om dit gesprek te faciliteren, bijvoorbeeld over de verwantschap van de opleidingen op het vmbo en mbo, het niveau van de doorstroom, en uitval en switch in het eerste jaar op het mbo.