Gebruik van Voorziening Vroegtijdig Aanmelden verplicht per 1 september 2020

09 april 2020

Het lijkt nog ver weg, maar iedere school in het vmbo, pro en mavo dient vanaf september 2020 de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo (VVA) te gebruiken. Hierdoor wordt aanmeldinformatie van potentiele mbo-leerlingen op een veilige manier uitgewisseld.

Om van VVA gebruik te kunnen maken dient het schoolbestuur van de school een overeenkomst met Kennisnet af te sluiten. Vervolgens legt de beheerder van ‘Mijn DUO’ in het OSR (Onderwijs serviceregister) vast welk leerlingadministratiesysteem de school gaat gebruiken voor VVA.

Meer informatie?

Alle tekenbevoegde personen van de schoolbesturen – die nog geen overeenkomst hiervoor hebben getekend - worden per e-mail geïnformeerd door Kennisnet. Ook zullen zij worden benaderd als het OSR nog niet is bijgewerkt.

Vorig jaar is de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’ van kracht geworden. Het gedeelte van die wetgeving dat als basis dient voor de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo (VVA) is toen uitgesteld. Dit omdat een onderdeel van dat ict-systeem vertraging had opgelopen. Hiermee werd ook de inwerktreding van de VVA zelf uitgesteld. Vanaf 1 september van dit jaar zijn scholen wel verplicht hierop aan te sluiten.