Gegevens voor uitvoering van de vangnetbepaling go-scholen beschikbaar

08 januari 2024

DUO heeft twee bestanden gepubliceerd die gebruikt kunnen worden voor de uitvoering van de vangnetbepaling go-scholen. Deze vangnetbepaling is er om vanuit samenwerkingsverbanden aanvullende bekostiging te verstrekken aan scholen voor gespecialiseerd onderwijs (sbo en (v)so) bij een meer dan gemiddelde toename van het aantal leerlingen na de teldatum van 1 februari. Hiervoor heeft een werkgroep een handreiking in april 2022 gepubliceerd. Dit is een werkgroep op initiatief van het Steunpunt Passend Onderwijs en bestaande uit de PO-Raad, de VO-raad, de Sectorraad GO, het Netwerk LPO en de Sectorraad swv vo.

Met de gepubliceerde informatie van DUO kan de vangnetbepaling nu uitgevoerd worden voor kalenderjaar 2023 en 2024. De gegevens over schooljaar 2021/2022 zijn relevant voor 2023 en de gegevens over schooljaar 2022/2023 zijn relevant voor 2024. De bestanden kunnen worden ingezien bij MIJN DUO onder ‘Bekostigingsgegevens – Controleren bekostiging of Bekostigingsgegevens bekijken – Toename leerlingen na teldatum’. De informatie van DUO zal begin 2024 worden herzien, aangezien we op dit moment weten dat een aantal leerlingen met een nieuwe TLV onterecht niet wordt meegenomen. Dit is relevant voor stap 2 uit de handreiking en leidt met de huidige informatie tot een lagere vangnetbekostiging bij sommige GO-scholen.

Op de website van het Steunpunt Passend onderwijs is een rekentool gepubliceerd, waarin de huidige DUO informatie is verwerkt volgens de eerder gepubliceerde handreiking. Deze tool kan door de GO-scholen gebruikt worden om de aanvraag/factuur in te dienen bij de samenwerkingsverbanden en de samenwerkingsverbanden kunnen via deze tool de gegevens verifiëren. Ook staat op de website van het Steunpunt een instructie voor de toepassing van de vangnetbepaling en de rekentool. Hierin zit ook een Q&A met antwoorden op vragen over de rekentool of gepubliceerde informatie.