Gegevenslevering personeel niet in loondienst 2023 vereenvoudigd

25 maart 2024

Schoolbesturen in het PO en VO ontvangen deze week van DUO een brief met het verzoek de gegevens over het personeel niet in loondienst (PNIL) voor het kalenderjaar 2023 aan te leveren. De gegevenslevering over 2023 is vereenvoudigd ten opzichte van eerdere jaren, nadat duidelijk werd dat veel schoolbesturen (en administratiekantoren) moeite hadden met de administratieve lasten en uitvoerbaarheid ervan.

De PO-Raad, VO-raad en administratiekantoren hebben de afgelopen tijd intensief overleg gehad met OCW en DUO over de vernieuwde PNIL-uitvraag. Het overleg had als doel te komen tot een aangepaste PNIL-uitvraag die enerzijds een goed beeld geeft van het aandeel personeel niet in loondienst, maar anderzijds scholen niet opzadelt met forse administratieve lasten en een deels onuitvoerbare opdracht. Dit heeft er onder andere toe geleid dat er vanaf heden geen personeelsgegevens (BSN, geboortedatum en geslacht) meer worden uitgevraagd. Ook worden in de uitvraag nog maar drie functiecategorieën gehanteerd. Niet alleen de inhoud van de gegevenslevering is vereenvoudigd, ook de wijze van aanlevering. Dit kan voortaan via de mail.

Verdere informatie ten aanzien van inhoud en aanlevering van de gegevens is opgenomen in de brief van DUO. Mochten er naar aanleiding van de brief nog vragen zijn, dan kan contact opgenomen worden met de helpdesk van DUO: info@owp.duo.nl. Ook is telefonisch contact mogelijk tussen 09.00 en 12.00 uur via het volgende telefoonnummer: 050-5999551.