Gemeenschappelijke acties stages en leerbanen voor praktijkonderwijs, vso en vmbo

24 november 2020

Voor alle leerlingen in de uitstroomfase van praktijkonderwijs en vso en in een vmbo-lwt/-entree opleiding in het schooljaar 2020-2021 een stageplaats bij een erkend leerbedrijf. Dat is de ambitie van het gemeenschappelijk ‘Actieplan stages en leerbanen voor pro, vso en vmbo’ dat SBB, SR PRO, LECSO en SPV en de VO-raad hebben opgesteld. Zo voorkomen we schooluitval en een toename van werkloosheid.

De beschikbaarheid van stages en leerbanen voor pro-, vso- en vmbo-leerlingen staat onder druk. Dit geldt vooral voor de leerlingen in de uitstroomfase van het praktijkonderwijs en vso die voorbereid worden op arbeid of een vervolgopleiding en de vmbo-leerlingen die gebruik maken van leerwerktrajecten en stages bij erkende leerbedrijven.

Samenwerking in de regio

De pro, vso en vmbo-scholen werken in de regio samen met de ‘SBB-adviseurs doelgroepen’. Op basis van de stagebehoefte en stagemogelijkheden maken de scholen en de adviseurs afspraken. We zetten vooral in op behoud van stages. Daar waar het stage-aanbod onder druk staat, onderzoeken we gezamenlijk alternatieven, zoeken we oplossingen, brengen in beeld waar kansen liggen. In iedere regio is een SBB-adviseur beschikbaar voor de scholen.

Aspirant-leerbedrijven

Bij tekorten werft SBB ook nieuwe leerbedrijven. De adviseur praktijkleren van SBB gaat bij aspirant-leerbedrijven op bezoek, omdat hij of zij de veiligheid van de leeromgeving en de kwaliteit van de begeleiding kan beoordelen. Door de coronamaatregelen is dat bezoek niet altijd mogelijk.
SBB introduceert een bijzondere maatregel voor de erkenning van aspirant-leerbedrijven: in noodzakelijke gevallen, waarbij er geen andere mogelijkheid is, maakt SBB erkenning mogelijk zónder fysiek bezoek door de adviseur praktijkleren.

Stagemarkt.nl voor leerbedrijven en stageplaatsen

Op Stagemarkt.nl staan de leerbedrijven en beschikbare stageplaatsen vermeld voor de vmbo-, pro- en vso-leerlingen. SBB zet o.a. de volgende stappen om de beschikbare stages en leerbanen op Stagemarkt.nl te actualiseren: grote belactie onder erkende leerbedrijven om de beschikbaarheid te actualiseren, mailing aan inactieve leerbedrijven om de mogelijkheden te inventariseren, inzet van adviseurs praktijkleren om bij bedrijfsbezoeken aandacht te vragen voor het actualiseren van stages en leerbanen, en zo nodig werven van extra plaatsen voor pro, vso en vmbo.

Meldpunt Stagetekorten

Indien de stageplaats niet gevonden is op stagemarkt.nl kan de school contact opnemen met de SBB-adviseur doelgroepen. Ook kunnen scholen, leerlingen of ouders een stagetekort melden bij het Meldpunt Stagetekorten. De adviseur gaat bij een gemeld tekort samen met de school op zoek naar een beschikbare stage of leerbaan bij een erkend leerbedrijf in de buurt.