Generieke regeling voor extra schoolsluiting rond Kerst niet gewenst

03 december 2020

Het Outbreak Management Team onderzoekt of een week verlenging van de kerstvakantie wenselijk is om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Naar verwachting maakt het kabinet dinsdag 8 december tijdens de coronapersconferentie bekend wat het hierover heeft besloten.

De VO-raad is geen voorstander van verlenging van de kerstvakantie. Mocht het vanwege het streven het aantal besmettingen terug te dringen echt nodig zijn leerlingen en onderwijspersoneel langer niet naar school te laten komen, dan vinden wij het wenselijk maatwerk te voeren. Dit betekent dat er op regionaal of lokaal niveau bekeken moet wordt of het fysieke onderwijs vervangen wordt door online onderwijs. Een generieke regeling vinden wij niet in het belang van de leerlingen en de scholen.