Gespreksvragen vernieuwd: in gesprek over (borgen) ervaringen met afstandsonderwijs

11 oktober 2020

Binnen scholen is sinds de uitbraak van het coronavirus veel ervaring opgedaan met afstandsonderwijs. Deze vaak individuele ervaringen kunnen een waardevolle bron zijn bij de verdere vormgeving van het onderwijs in de toekomst. De VO-raad en SLO hebben gespreksvragen opgesteld aan de hand waarvan schoolleiders en/of teamleiders (online) in gesprek kunnen met hun team over de geleerde lessen, om van daaruit de opgedane kennis en vaardigheden te borgen. De al bestaande gespreksvragen zijn in oktober geactualiseerd.

Dit voorjaar stonden leraren en schoolleiders voor de pittige uitdaging om onderwijs op afstand en hybride onderwijs in sneltreinvaart vorm te geven. Hierbij zijn grote stappen gemaakt; binnen de eigen school hebben onderwijsprofessionals een grote variëteit aan aanpakken en oplossingen gevonden, die voor hen en hun school goed werken. Het kan de moeite waard zijn om deze aanpakken breder te delen en samen binnen de school te evalueren: wat gaat goed, wat kan beter en wat willen we langdurig in stand houden? Goede aanpakken kunnen zo geborgd worden en in de toekomst bijdragen aan de verdere onderwijsontwikkeling.

De gespreksvragen van de VO-raad en SLO kunnen schoolleiders en teamleiders helpen het (online) gesprek binnen het team hierover op gang te brengen en hier richting aan te geven. In oktober is een vernieuwd gespreksdocument geplaatst als download.