Gevolgen nieuwe 'Wet bestuur en toezicht rechtspersonen'

30 mei 2021

In de Volkskrant van 31 mei is er aandacht voor de inwerktreding van de ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ (WBTR) op 1 juli aanstaande. Deze wet stelt een aantal wettelijke eisen aan het bestuur en intern toezicht van verschillende rechtspersonen. De VO-raad en PO-Raad zetten eerder al in een factsheet op een rij wat de precieze gevolgen van deze wet zijn voor het onderwijs en hoe bestuurders daar mee om kunnen gaan.

De nieuwe wet is bedoeld om het bestuur van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren. Voor het funderend onderwijs zijn de gevolgen van deze wet relatief beperkt. Voor bestuurders in het onderwijs gelden aanscherpingen en verduidelijkingen op het gebied van:

  • De uitgangspunten die bestuurders en commissarissen bij de vervulling van hun taak in acht moeten nemen;
  • De positie van bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang;
  • De regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen;
  • Ook wordt de regeling voor ontslag van een stichtingsbestuurder door de rechter verduidelijkt.