Gevolgen nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

02 december 2020

Per 1 juli treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking. Deze nieuwe wet is bedoeld om het bestuur van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren. De wet stelt een aantal wettelijke eisen aan het bestuur en intern toezicht van verschillende rechtspersonen. 

Voor het funderend onderwijs zijn de gevolgen van deze wet relatief beperkt. Voor bestuurders in het onderwijs gelden aanscherpingen en verduidelijkingen op het gebied van:

  • De uitgangspunten die bestuurders en commissarissen bij de vervulling van hun taak in acht moeten nemen;
  • De positie van bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang;
  • De regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen;
  • Ook wordt de regeling voor ontslag van een stichtingsbestuurder door de rechter verduidelijkt.
     

In deze factsheet leest u wat de precieze gevolgen zijn van deze wet en de wijze waarop bestuurders daarmee om kunnen gaan.

Vragen? Stel uw vraag aan de juridische helpdesk.