Gezamenlijk actieplan voor snelle verbetering van ventilatie op scholen

02 februari 2022

Minister Wiersma, VO-raad, PO-Raad en VNG hebben samen afspraken gemaakt om de ventilatie op scholen te verbeteren. Speerpunten daarbij zijn: een CO2-meter in elke klas en een hulpteam dat scholen gaat helpen de ventilatie op orde te maken.

De VO-raad is blij met deze extra impuls om de ventilatie op scholen op de korte termijn te verbeteren. Maar er moet veel meer gebeuren om het binnenklimaat in de veelal verouderde schoolgebouwen te verbeteren, ze geschikt te maken voor hedendaags onderwijs en te verduurzamen. Hier is een zeer forse financiële impuls en een gezamenlijke aanpak voor nodig. Het is goed dat in de afspraken staat dat de partijen hier op korte termijn samen werk van maken.

CO2-meters in elk klaslokaal

Scholen krijgen via kenniscentrum Ruimte-OK informatie over hoe je de CO2-meter goed gebruikt en wat je kunt doen als de meter te hoge waarden aangeeft. Er wordt 17 miljoen euro aan de lumpsum van po en vo toegevoegd om CO2-meters aan te schaffen. Voor de vele scholen die dit al gedaan hebben, is dit een vergoeding achteraf.

Hulpteam

Scholen, leraren en gemeenten die voor de ventilatie hulp en advies nodig hebben, kunnen terecht bij Ruimte-OK via 0800-0224402 en ventilatiehulp.nl. Hier kan ook een hulpteam van experts worden ingeroepen. Scholen die hulp nodig hebben worden dan bezocht door een deskundige die helpt met goede ventilatie op de korte termijn en een plan om het op de langere termijn te verbeteren. OCW stelt hiervoor 3 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast kunnen scholen en gemeenten nog tot 30 april gebruik maken van de bestaande SUViS-subsidieregeling om de ventilatie te verbeteren.

Hulpdocumenten

Via het kenniscentrum van Ruimte-OK kunnen scholen ook gebruik maken van verschillende hulpdocumenten:

Nadere afspraken over maatwerkoplossingen

Een belangrijk punt van discussie is de situatie dat gemeenten en schoolbesturen met bestaande middelen en de SUVIS-regeling niet tot een (tijdelijke) oplossing komen. Er moet dan, vooral financiële, ruimte komen voor maatwerkoplossingen. Voor dit doel is nog 140 miljoen euro beschikbaar, maar voor de inzet daarvan moet het ministerie van Financiën toestemming geven. Over de inzet van dit budget maken de betrokken partijen op korte termijn nadere afspraken. De hoogte van de co-financiering staat daarbij ook ter discussie. De VO-raad vindt de 70%, die nu geldt, te hoog. Verder is belangrijk wat er gebeurt als dit geld op is. De VO-raad vindt dat het kabinet in die situatie extra middelen ter beschikking moet stellen.

Het is al eerder gezegd, de huisvestingsproblematiek is aanzienlijk breder dan ventilatie alleen. Uit onderzoek blijkt dat er meer moet gebeuren om verouderde schoolgebouwen te verbeteren en te verduurzamen. Daarom is de discussie daarover, die binnenkort van start gaat, cruciaal. De inzet van de VO-raad daarbij is dat aanzienlijke bedragen beschikbaar komen om de onderwijsgebouwen te verbeteren.