Gezonde School-aanpak vernieuwd

26 augustus 2019

Het programma Gezonde School heeft haar ‘Gezonde School-aanpak’ vernieuwd. De vernieuwde aanpak beschrijft in negen stappen wat scholen kunnen doen om een ‘gezonde school’ te worden; een school waar samenhangend beleid wordt gevoerd om een gezonde leefstijl van leerlingen te bevorderen en waar deze leefstijl echt in het DNA van de school zit.

Met de vernieuwing is het stappenplan van de ‘Gezonde School-aanpak’ uitgebreid en vereenvoudigd en sluit het beter aan bij de huidige werkwijze van scholen. Iedere stap bevat informatie en tips over hoe scholen met deze stap aan de slag kunnen, alsook verwijzingen naar instrumenten die hierbij kunnen helpen. Ook worden ter inspiratie praktijkvoorbeelden van andere scholen gedeeld. Een Gezonde School-adviseur van de GGD kan helpen met advies en ondersteuning bij het uitvoeren van de verschillende stappen.