Gpl met 3,13% omhoog, materiële bekostiging onveranderd

19 augustus 2019

De regeling over de personele en materiële bekostiging vo voor 2019 is naar de Tweede Kamer gestuurd. De gemiddelde personeelslast (gpl) gaat met 3,13% omhoog. De materiële bekostiging blijft onveranderd, door de zeer ongewenste bezuiniging van het kabinet op de prijsbijstelling.

De regeling is naar de Tweede Kamer gestuurd om voor te hangen, maar het is onwaarschijnlijk dat de Kamer er wijzigingen in zal aanbrengen.

Gpl 2020

Uit de regeling blijkt ook dat de glp per 1 januari 2020 in elk geval wordt opgehoogd met 0,38%. Het gaat hierbij om extra middelen in het kader van het Convenant LeerKracht. Het is de laatste keer dat een dergelijke ophoging plaatsvindt. Vanaf 2009 is de gpl voor het onderwijzend personeel elk jaar opgehoogd voor dit doel.

Regeling eerder naar Tweede Kamer

De bekostigingsregeling is dit jaar al in juli naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat is aanzienlijk eerder dan in andere jaren en daarmee een positieve ontwikkeling. Het is belangrijk dat besturen in het vo zo vroeg mogelijk in het jaar weten waar ze aan toe zijn als het gaat om hun bekostiging.