Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties voor onderwijsprofessionals met drie jaar verlengd

26 oktober 2023

Onderwijsprofessionals in het po, vo en mbo kunnen ook de komende drie jaar kosteloos gebruik blijven maken van EBSCO Education Source: een database met wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek.

EBSCO Education Source bevat ruim 1 miljoen vrij verkrijgbare artikelen over (kennis uit) onderwijsonderzoek rond een breed aantal thema’s, waaronder bijvoorbeeld het lerarentekort, onderwijsachterstanden en de in- en doorstroom van leerlingen. Deze artikelen kunnen onderwijsprofessionals waardevolle inzichten geven en bieden hen de kans om hun lespraktijk verder te versterken op basis van kennis uit onderzoek en om meer evidence-informed te werken.

Leraren en andere onderwijsprofessionals in het po, vo en mbo kunnen zich sinds 2019 aanmelden voor gratis toegang tot EBSCO Education Source. Sindsdien volgden bijna 16.000 registraties.

Dit initiatief begon als pilot; jaarlijks verkenden de initiatiefnemers  of de gratis toegang kon worden verlengd. De toegang wordt nu met drie jaar verlengd: tot 1 november 2026 hebben onderwijsprofessionals gratis toegang tot de wetenschappelijke database.

Database raadplegen 

Onderwijsprofessionals in het vo die de database willen raadplegen, kunnen eenvoudig inloggen via Entree Federatie van Kennisnet met het eigen schoolaccount.

Over de initiatiefnemers

De dienst ‘toegang tot wetenschappelijke literatuur’ is een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de KB, de nationale bibliotheek, ondersteund door de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad.

Streven is om uiteindelijk toegang voor het onderwijsveld te realiseren tot alle wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek, niet alleen tot het aanbod in EBSCO Education Source.