Groep jeugdexperts: maak specifiek coronabeleid voor de jeugd

09 september 2020

Bescherm kinderen en jongeren zoveel mogelijk tegen de nadelige gevolgen van de coronamaatregelen. Maak voor hen specifiek coronabeleid. Dat is de oproep van een groep jeugdexperts, gericht aan het kabinet, het Outbreak Management Team (OMT) en de veiligheidsregio's.

Op dit moment ontwikkelt het kabinet een escalatieladder, waarbij per regio wordt bepaald of wat betreft corona de code ‘waakzaam’, ‘zorgelijk’ of ‘ernstig’ van toepassing is en aansluitende regionale maatregelen kunnen worden genomen. De experts pleiten ervoor om voor elke escalatiefase te kijken in hoeverre de maatregelen ook moeten gelden voor kinderen en jongeren. Daarbij is een goede afweging nodig tussen een veilige samenleving enerzijds en een gezonde ontwikkeling van de jeugd anderzijds. 

De jeugdexperts verwijzen hierbij naar de grote impact die de eerste maanden van de coronacrisis hadden op kinderen en jongeren. Gebleken is dat hun ontwikkelkansen sterk onder deze periode te lijden hadden, onder meer door het gebrek aan contacten met (voor hen belangrijke) volwassenen en leeftijdsgenoten. 'Heb nu oog voor kinderen en jongeren', schrijven de experts. 'Streef ernaar om hun dagelijks leven zoveel mogelijk te laten doorgaan. Als volwassenen moeten wij zorgen dat zij de ruimte, de kansen en het vertrouwen krijgen om zich te ontwikkelen.'

Voor de komende periode worden hierbij met name de onderstaande aandachtspunten genoemd: 

  • Door de corona-maatregelen ontstaat grote druk op gezinssystemen. Deze herfst en winter zal het nodig zijn om ouders, mantelzorgers en naasten te steunen. Dit begint met het streven om het dagelijks leven van kinderen door te laten gaan.
  • Leraren en andere onderwijs- en jeugdprofessionals kunnen uitvallen wanneer zij mogelijk corona hebben. De experts steunen daarom de inzet van de Tweede Kamer om docenten voorrang te geven bij het testen en snel van een uitslag te voorzien, en pleiten ervoor hetzelfde te laten gelden voor anderen die met kinderen werken, zodra de testcapaciteit het toestaat. 
  • De jeugdwerkeloosheid groeit en er is een verminderd perspectief op werk of stage. Naarmate de pandemie langer duurt, groeit de noodzaak om dit gebrek aan perspectief te adresseren.