Grote meerderheid Eerste Kamer stemt voor initiatiefwet vrijwillige ouderbijdrage

07 juli 2020

Naast de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer met een ruime meerderheid ingestemd met een initiatiefwet van GroenLinks en SP over de vrijwillige ouderbijdrage. Met deze wet wordt vastgelegd dat ook leerlingen wiens ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, mee moeten kunnen doen aan alle activiteiten die georganiseerd worden door de school. Na de zomer zal de datum van inwerktreding van de wet bekend worden gemaakt.

Daarbij zal naar verwachting een datum worden gekozen waarbij scholen voldoende mogelijkheid krijgen om zich op deze nieuwe wet voor te bereiden. 

De VO-raad ondersteunt de intentie van de wet, het inkomen moet voor de leerling niet uitmaken. We vinden het ook belangrijk dat met het - eerder door de Tweede Kamer aangenomen - amendement van D66 profielscholen die aangesloten zijn bij een ‘overkoepelend verband’ een uitzonderingspositie kunnen krijgen.

Ter voorbereiding van deze stemming in de Eerste Kamer zijn er door de VVD nog enkele vragen schriftelijk ingediend. De minister heeft per brief deze vragen beantwoord.

Factsheet

De VO-raad wil graag vanuit OCW een eenduidige interpretatie ontvangen van de wettekst. Het ministerie heeft daarop aangegeven een factsheet te gaan maken, zodat er geen verwarring over de interpretatie kan ontstaan.