Grote overname in leermiddelenmarkt goedgekeurd

30 augustus 2019

Distributeur van les- en leermiddelen Iddink Group wordt overgenomen door Sanoma Learning. Iddink Group is naast distributeur ook eigenaar van de leerlingadministratiesystemen Magister en Eduarte. Sanoma Learning is een internationaal bedrijf waar uitgeverij Malmberg toe behoort. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat akkoord met de overname op enkele voorwaarden die de VO-raad onderschrijft. De ACM heeft voor haar oordeel ook gesproken met de VO-raad.

Voorwaarden voor overname

Een van de voorwaarden is dat alle educatieve uitgevers van digitale leermaterialen binnen het veel gebruikte Magister dezelfde mogelijkheden krijgen als Malmberg. Daarnaast mogen Malmberg en Iddink Group geen concurrentiegevoelige informatie uitwisselen. Beide bedrijven blijven in hun commerciële werkzaamheden opereren als separate ondernemingen en staan nadrukkelijk open voor andere aanbieders van content en platforms. Het is belangrijk dat scholen en besturen zelf scherp zijn op deze uitgangspunten, zowel tijdens de loop van een contract met leermiddelenleveranciers als tijdens aanbestedingsprocedures.

De VO-raad wil een open en transparante leermiddelenmarkt. We volgen de ontwikkelingen op de leermiddelenmarkt op de voet en raden schoolbesturen aan lid te worden van de coöperatieve vereniging SIVON. Door middel van gezamenlijke marktverkenningen en eventueel een gezamenlijke marktuitvraag, staat het onderwijs sterker op de leermiddelenmarkt.