Handelingskader thuisblijvers corona ontwikkeld

16 juni 2021

Er zijn gezinnen waar één of meerdere gezinsleden een dermate kwetsbare gezondheid hebben dat een besmetting met corona tot ernstige gevolgen kan leiden. Om het risico op besmetting te voorkomen, houden deze ouders noodgedwongen hun kind thuis van school. Voor het kind is het echter heel belangrijk dat onderwijs doorgang kan vinden, en dat vinden deze ouders ook. Het is dan belangrijk dat betrokken organisaties samen met ouders afspraken maken over hoe het onderwijs kan worden ingevuld. Op initiatief van OCW is een handelingskader ontwikkeld dat hierbij kan helpen.

Het handelingskader biedt handvatten voor betrokken organisaties - zoals de school, jeugdarts en leerplichtambtenaar – om samen met ouders werkbare afspraken te maken over hoe het onderwijs aan het kind het beste kan worden ingevuld. Het inzetten van drang en dwang (via een proces-verbaal leerplicht of een melding bij Veilig Thuis) om een kind alsnog op school te krijgen, is in dit soort situaties niet passend.