Handreiking ‘Bevorderingsbeleid in 2019-2020’ beschikbaar

22 april 2020

In elk geval tot 1 juni aanstaande krijgen de meeste leerlingen in het vo geen les meer op school en volgen ze onderwijs op afstand. In deze huidige omstandigheden hebben alle scholen hun onderwijsprogramma’s, de onderwijstijd en het toetsrooster moeten aanpassen. Dit zal consequenties hebben voor de wijze waarop aan het eind van het schooljaar overgangsbesluiten genomen gaan worden. De VO-raad heeft een handreiking opgesteld hoe een school kan omgaan met het bevorderingsbeleid en het nemen van voortgangsbeslissingen in dit schooljaar.

In de handreiking is onder andere aandacht voor het formele kader waarbinnen dit kan gebeuren.