Handreiking gepubliceerd over rol (G)MR bij fusie

25 mei 2020

Het project ‘Versterking medezeggenschap’ heeft een handreiking gepubliceerd over de rol van de (G)MR bij een fusie. Vanaf het startschot van het onderzoek naar verschillende samenwerkingsmogelijkheden tot het opstellen van een fusie-effectrapportage (FER) en het instemmen met een bestuurlijke of institutionele fusie, heeft de (G)MR een belangrijke rol. De handreiking ondersteunt de (G)MR bij dit gehele proces met praktische tips en informatie.

Project 'Versterking medezeggenschap' gestopt 

Het project ‘Versterking medezeggenschap’ is per 1 april 2020 gestopt. De producten van het project, zoals de handreikingen, de good practices en de MR-scan, blijven wel beschikbaar. En de door Onderwijsgeschillen onderhouden website Sterkmedezeggenschap.nl blijft aan medezeggenschappers en bestuurders alle actuele informatie bieden rondom de Wms.
 
Het ministerie van OCW heeft aangegeven dat het project Versterking medezeggenschap wordt opgevolgd met nieuwe activiteiten. Zodra hierover meer bekend is, volgt de informatie op infowms.nl.