Handreiking gepubliceerd rond soepele doorstroom van ISK naar regulier onderwijs in coronatijd

17 juni 2020

Ook deze zomer stapt een aantal leerlingen van een internationale schakelklas (ISK) over naar het reguliere onderwijs. Deze leerlingen hebben in de periode van afstandsonderwijs minder uren doorgebracht in een Nederlandstalige omgeving, wat invloed heeft gehad op hun taalverwervingsproces. LOWAN en het ITTA onderstrepen daarom dat het belangrijk is om dit jaar extra te investeren in een goede doorstroom van deze leerlingen en ervoor te zorgen dat ze de komende periode extra kennis kunnen maken met de taal en vakinhouden in het regulier onderwijs. Om scholen te ondersteunen op dit vlak, hebben ze een handreiking ontwikkeld.

In deze handreiking adviseren de organisaties scholen om in samenwerking met andere partijen in te zetten op de volgende zaken:

  1. een blended doorstroomprogramma in de ISK; 
  2. een ‘superwarme’ overdracht met een Persoonlijk Ontwikkelingsplan NT2 (PONT2); 
  3. een bootcamp ‘Overstap naar regulier onderwijs’ met activiteiten in de zomervakantie; 
  4. de ‘Drieslag Taal’ regulier onderwijs. 

Hiermee kan voor de leerlingen een doorlopende taalleerlijn worden gerealiseerd rond de overstap. De handreiking bevat nadere uitleg over wat deze initiatieven inhouden, hoe ze eruit kunnen zien, hoe scholen dit kunnen organiseren en wat specifieke aandachtspunten hierbij zijn.

Subsidieregeling inzetbaar voor onderdelen doorstroom

Voor scholen is subsidie beschikbaar voor het bieden van hulp en maatwerk aan leerlingen die door de maatregelen rondom de coronacrisis extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet maakt hiervoor 244 miljoen euro vrij. Met deze middelen kunnen scholen in de periode van de zomervakantie 2020 tot en met de zomervakantie 2021 een inhaal- en ondersteuningsprogramma organiseren voor hun leerlingen (buiten het reguliere onderwijsprogramma).