Handreiking ‘Onderwijs aan leerlingen uit Oekraïne’

20 april 2022

Voor schoolbestuurders, schoolleiders en gemeenten is een nieuwe handreiking onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne ontwikkeld. Zij vinden hierin kaders bij de invulling van het onderwijs, de inzet van onderwijspersoneel, de bekostiging en het toezicht. De handreiking wordt de komende periode waar nodig aangevuld en geactualiseerd.

Vanaf het begin van de oorlog in Oekraïne heeft een kerngroep gewerkt aan deze handreiking. De handreiking is samengesteld op basis van wetgeving, lering die getrokken is uit voorgaande opvang aan nieuwkomers en de expertise uit de praktijk.  

De kerngroep bestaat uit OCW, LOWAN, PO-Raad, VO-raad, AOb, VNG en de Inspectie van het Onderwijs. 

Extra middelen 

Op 20 april maakte het kabinet bekend extra middelen vrij te maken voor het onderwijs aan Oekraïense leerlingen. Zo krijgen scholen die ervaring hebben op dit vlak geld waarmee ze andere, reguliere scholen kunnen helpen bij het geven van les aan kinderen uit Oekraïne. Het ministerie kijkt momenteel – in overleg met LOWAN, de VO-raad en PO-Raad - nader naar de wijze waarop het geld verdeeld wordt. 

Daarnaast werkt het kabinet aan een wetsvoorstel om schoolbesturen en gemeenten te helpen met tijdelijke onderwijsvoorzieningen, ook als het lastig is om dit te organiseren in een regio. Ook krijgen gemeenten geld om leerlingenvervoer te regelen voor leerlingen uit Oekraïne die niet dicht bij een school wonen.

In de bovenstaande handreiking is meer informatie over deze nieuwe maatregelen te vinden.