Handreiking uitvoering diplomering examenjaar 2019-2020

19 mei 2020

De uitslagbepaling en diplomering zullen dit schooljaar op een andere wijze plaatsvinden dan we sinds vele decennia gewend zijn. Daardoor bestaat er een risico op andersoortige bezwaren en eventueel geschillen met een leerling over de uitslag en diplomering dan we tot nu toe kennen. De VO-raad heeft een handreiking opgesteld, die een zorgvuldige uitvoering van de uitslagbepaling en diplomering beschrijft met als doel dergelijke bezwaren en geschillen zoveel mogelijk te voorkomen.