Handreiking voor bestuursverslag 2023

12 januari 2024

Schoolbesturen in het voortgezet onderwijs kunnen gebruikmaken van de handreiking bestuursverslag. De handreiking is een voorbeeld voor een bestuursverslag en helpt bij het schrijven van een bondig verslag dat de doelen en ambities van de organisatie evalueert en ondersteunt in de horizontale en verticale verantwoording.

Achtergrond  

Het bestuursverslag is een logisch middel om informatie over financiën en beleid te verzamelen en te structuren. Het schoolbestuur deelt het verslag met stakeholders om zich te verantwoorden en om het gesprek over het gevoerde beleid te voeren. Idealiter is de informatie in het verslag ook bruikbaar om een breder beeld van de sector te verkrijgen. Met die doelen is door een werkgroep van schoolorganisaties en controllers een format met een werkbare en overzichtelijke structuur ontwikkeld, dat aan alle wettelijke vereisten voldoet. De handreiking wordt ieder jaar aangescherpt en geüpdatet.

Handreiking Bestuursverslag 2023

Met deze handreiking leg je verantwoording af over het jaar 2023. Deze versie van het bestuursverslag is afgestemd met Van Ree Accountants, Flynth en Moore-DRV. De maatschappelijke thema’s in dit bestuursverslag zijn afgestemd met het ministerie van OCW.
 


Invulbare handreiking bestuursverslag (Word-formulier)

Schoolbesturen kunnen de Word-versie van de Handreiking Bestuursverslag (Word-formulier) gratis aanvragen. Dit formulier kun je direct invullen. Voeg het eigen logo en informatie in, sla het op als pdf en het bestuursverslag is klaar!