Handreiking: wat te doen bij zorgen over een leerling?

31 augustus 2022

Wat kan je doen als het je opvalt dat een leerling bij jou op school bijvoorbeeld een laag zelfbeeld heeft? Wanneer hij niet meekomt in de groep, of moeite heeft met zelfbeheersing? Wanneer hoort het bij een normale sociaal-emotionele ontwikkeling en wanneer is dit problematisch? Een handreiking van het Trimbos-instituut geeft inzicht in hoe je als leraar, mentor, zorgcoördinator of schoolteam vroegtijdig kunt signaleren of leerlingen problemen ondervinden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling, hoe je ouders betrekt en welke zorg of ondersteuning vervolgens ingezet kan worden op schoolniveau, klassenniveau en op leerlingniveau.

 

Meer kennis, tips en handvatten

 

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft voor scholen ondersteuning ontwikkeld bij de vraag hoe zij van betekenis kunnen zijn voor een leerling met psychische klachten of -kwetsbaarheid. Over wat kan opvallen aan een leerling met angstklachten of een trauma, bijvoorbeeld. Of over wat je kunt doen om openheid te creëren, of de organisatie in de klas of instructie aan te passen op wat een leerling nodig heeft. Op de website van het Kenniscentrum vind je handelingsgerichte kennis: praktische handvatten, handige checklists en antwoorden op veelgestelde vragen.